Đảo Phú Quý – Bình Thuận là một địa đanh đang còn mới đối với khách du lịch. Phú quý là một đảo nhỏ dân cư chủ yếu sinh sống bằng nghề đánh bắt hải sản. Các dịch vụ phục vụ khách du lich còn hạn chế,

Phương tiện trên đảo chủ yếu là xe máy. xe oto củng có nhưng ít đời cũ không phù hợp phục vu khách du lịch.